Vietnamese English

Trang chủ » Danh mục tin tức » Tin tức nhà trường » Lập dự trù vật tư hoá chất PTN năm học 2014-2015

Lập dự trù vật tư hoá chất PTN năm học 2014-2015

Gửi lúc: PHP Error | HVOST., Co Ltd

PHP Warning!!! ERROR

Cấp độ: Warning

Thông tin: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.

File: compiled/246b8a22d20eebb9fd4395572e6a15d3.d17.php

Dòng: 77

24-11-2014

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 394/ĐHBK-TB

V/v: Lập dự trù dụng cụ, vật tư và hoá chất phục vụ sinh viên thực hành thí nghiệmnăm học 2014-2015

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các Viện

tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm

 

Căn cứ Quyết định số 2524/QĐ-ĐHBK-HCTH ngày 15/10/2012 của Hiệu trưởng về việc phân cấp quản lý cho các Học viện, Viện nghiên cứu và các Trung tâm nghiên cứu;

Căn cứ Quyết định số 2684/QĐ-ĐHBK-TB ngày 26/12/2013 của Hiệu trưởng về việc giao hạn mức kinh phí mua sắm vật tư, hoá chất; sửa chữa, mua sắm thiết bị; kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo và hỗ trợ cước phí điện thoại theo phân cấp quản lý,

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và quy mô đào tạo năm học 2014 - 2015 của các Viện tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm, Ban Giám hiệu đề nghị Thủ trưởng các Viện tham gia đào tạo sinh viên thực hành, thí nghiệm thực hiện các công việc sau:

- Lập báo cáo tổng hợp kinh phí đã mua sắm dụng cụ, vật tư và hoá chất, hỗ trợ cước phí điện thoại và kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo năm học 2013 - 2014 theo số liệu các đơn vị đã thanh quyết toán với phòng Kế hoạch Tài vụ và phần đang thực hiện chưa thanh quyết toán với phòng Kế hoạch Tài vụ;

- Cung cấp số Tín chỉ THTN + ĐA tính theo các học phần thí nghiệm của học kỳ I và dự kiến các học kỳ còn lại của năm học 2014-2015 (có biểu mẫu 01 kèm theo). Sau đó các Viện gửi về phòng Thiết bị trước ngày 25/11/2014 để Phòng Thiết bị tập hợp và báo cáo Ban Giám hiệu làm căn cứ giao hạn mức kinh phí mua sắm dụng cụ, vật tư và hóa chất; hỗ trợ cước phí điện thoại và kinh phí quản lý thiết bị phục vụ đào tạo cho các đơn vị.

Báo cáo và dự trù kinh phí gửi về Phòng Thiết bị, bản điện tử gửi theo địa chỉ email: tb@hust.edu.vn. Bản điện tử Biểu mẫu lấy tạiđịa chỉ này

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như  trên (để t/hiện);

- P.Hiệu trưởng phụ trách

 và PHT. P.H.Lương (để b/cáo);

- Lưu: VT phòng TB.

 

TL.HIỆU TRƯỞNG
Trưởng phòng Thiết bị

(Đã ký)

PGS. Tạ Ngọc Đôn

 

Tác giả: Lập dự trù vật tư hoá chất PTN năm học 2014-2015

Bài viết cũ hơn

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo