Vietnamese English

Trang chủ » Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

50 NĂM QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

 

BUỔI BAN ĐẦU (1956-1965)

Quá trình hình thành trường ĐHBK Hà Nội

  +Địa điểm trường và cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu

  +Hình thành bộ máy quản lý hành chính và đội ngũ cán bộ giảng dạy, phục vụ giảng dạy.

  +Xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo

  +Công tác tuyển sinh khoá 1.

-Tất cả cho khoá kỹ sư công nghiệp đầu tiên của Tổ quốc

-Củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ hàng đầu.

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1965-1975)

- Hoạt động của Trường chuyển từ thời bình sang thời chiến và sơ tán lần thứ nhất

- Chuyển từ khu C về đồng bằng và góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt

- Sơ tán lần thứ hai

- Trong niềm vui chiến thắng hoàn toàn giải phóng miền Nam

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRONG MƯỜI NĂM ĐẦU ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT

- Nhanh chóng ổn định mọi mặt hoạt động của Trường sau chiến tranh đáp ứng kịp thời những yêu cầu và nhiệm vụ mới của đất nước (1975-1980)

- Khai thác tiềm năng của Trường, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và sản xuất tạo thế đi lên (1980-1985)

CÙNG ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI (1986 ĐẾN NAY) GIAI ĐOẠN 1986-2001

- Tình hình Nhà trường thời kỳ đầu đổi mới

- Đổi mới đào tạo thực hiện mục tiêu "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài"

  +Tăng cường quy mô đào tạo đại học và sau đại học

  +Phát triển ngành nghề đào tạo

  +Đa dạng hoá các loại hình đào tạo

  +Những ưu tiên cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo.

- Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hoạt động NCKH&CGCN

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

- Chủ trương và giải pháp đối phó với nguy cơ hẫng hụt đội ngũ cán bộ giảng dạy

- Huy động mọi nguồn lực cho tăng cường cơ sở vật chất

- Công tác đời sống và thực hiện nghĩa vụ xã hội

- Tình hình tổ chức và quản lý hành chính nhà trường trong giai đoạn từ 1986 đến 2001.

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI TRONG 5 NĂM ĐẦU CỦA THẾ KỶ 21 (2001-2006)

- Hợp lý hóa quy mô đào tạo đại học, đẩy mạnh đào tạo sau đại học và các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo

- Đẩy mạnh NCKH, CGCN và SXKD, khẳng định vị thế của trường đại học kỹ thuật công nghiệp trọng điểm

- Bổ sung, trẻ hóa đội ngũ cán bộ chuyên môn, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên gia đầu đàn và nhà quản lý mới

- Nâng cao vị thế và hiệu quả hợp tác quốc tế

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất

- Điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, sinh viên không ngừng được cải thiện

 

KHÁI QUÁT NHỮNG THÀNH TỰU QUAN TRỌNG TRONG 20 NĂM ĐỔI MỚI (1986-2006)

Tác giả: Admin

Tags: Lịch sử hình thành,phòng thiết bị,

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo