Vietnamese English

Trang chủ » Tổ nước

Tổ nước

* Chức năng, nhiệm vụ:
- Quản lý, sửa chữa và lắp đặt toàn bộ hệ thống cấp nước trong Trường.
- Quy hoạch lại hệ thống đo đếm nước cho từng hộ sử dụng.
- Các công việc khác theo sự phân của của Trưởng phòng.
* Phân công công việc:

1. Đ/c Trương Thu Hằng - Tổ trưởng

            - Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi công việc của Tổ.
- Tham gia quy hoạch hệ thống đo đếm nước cho từng hộ sử dụng.
- Lên kế hoạch dự trù vật tư cho việc bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống nước.
- Phụ trách việc dựng lại hệ thống cấp thoát nước cho các khu nhà trong toàn Trường.
- Thứ hai đầu tuần nộp bản báo cáo toàn bộ các sự cố về hệ thống nước trong tuần và biện pháp khắc phục cho Phó phòng quản lý tổ.
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
2. Đ/c Đỗ Văn Phong -  Tổ phó
- Tham gia quy hoạch hệ thống đo đếm nước cho từng hộ sử dụng.
- Phụ trách vấn đề bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống nước khu nhà D, A17 và có trách nhiệm báo cáo tình trạng các khu nhà trên vào cuối tuần cho tổ trưởng
- Lên dự trù vật tư tiêu hao cho từng quý tại các khu đ/c Phúc quản lý sửa chữa
- Tham gia dựng lại sơ đồ hệ thống cấp thoát nước trong toàn Trường
- Giúp đỡ đ/c Nguyễn Văn Thắng trong việc thực hành sửa chữa.
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
3. Đ/c Trần Kim Sơn:
- Phụ trách bơm nước trạm bơm C1 và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu nhà C và nhà T, báo cáo tình trạng các khu nhà trên vào cuối tuần cho tổ trưởng.
- Lên dự trù vật tư tiêu hao cho từng quý tại các khu đ/c Sơn quản lý sửa chữa.
- Tham gia sửa chữa, khắc phục sự cố về nước.
- Tham gia dựng lại sơ đồ hệ thống cấp thoát nước trong toàn Trường.
- Giúp đỡ ông Lưu Hoài Đức trong việc thực hành sửa chữa.
- Trực tại phòng sau giờ bơm nước.
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
4. Đ/c Đỗ Hồng Phúc :
- Phụ trách trạm bơm A17.
- Trực tại phòng sau giờ bơm để nhận các thông báo sự cố.
- Giải quyết giấy tờ, công văn của tổ. Lưu trữ hồ sơ các dự án của tổ và các thanh quyết toán tiền công ngoài giờ (nếu có).
- Tham gia dựng lại sơ đồ hệ thống cấp thoát nước trong toàn Trường.
- Khắc phục các sự cố đơn giản trong ca bơm nước.
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên:
- Phụ trách Giếng C1.
- Giúp đỡ bà Hằng trong công việc công văn, giấy tờ, lưu trữ hồ sơ của tổ.
- Trực tại phòng sau giờ bơm.
- Khắc phục những sự cố đơn giản
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
6. Đ/c Nguyễn Văn Thắng:
- Phụ trách trạm bơm D8.
- Học kỹ thuật sửa chữa các đường ống, hệ thống nước.
- Trực tại phòng sau giờ bơm nước để tham gia sửa chữa (nếu có).
       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.
7. Đ/c Lưu Hoài Đức:
- Phụ trách trạm bơm nhà T.
- Học kỹ thuật sửa chữa các đường ống, hệ thống nước.
- Trực tại phòng sau giờ bơm nước để tham gia sửa chữa (nếu có).

       - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.

8. Đ/c Nguyễn Thế Mạnh:
- Học kỹ thuật sửa chữa các đường ống, hệ thống nước.
- Trực tại phòng sau giờ bơm nước để tham gia sửa chữa (nếu có).

         - Các công việc khác do Lãnh đạo phòng phân công và điều động khi cần thiết.

 

Ghi chú: Việc phân công công việc cho từng thành viên trong các Tổ của phòng Thiết bị là công việc nội bộ của Phòng, có thể sẽ được điều chỉnh khi cần thiết và sẽ được công bố công khai trên trang web của Phòng và của Trường.

Tác giả: administrator

Tags: Tổ nước,

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo