Vietnamese English

Trang chủ » Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ

 DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG VÀ CÁC TỔ TRỰC THUỘC PHÒNG THIẾT BỊ

Trụ sở phòng Thiết bị: C1-301         
Điện thoại: 04.38681954     
Fax: 04.38694539  
Văn phòng Tổ Văn phòng: C1-301, ĐT: 38681954;
Văn phòng Tổ điện: C6b, ĐT: 38692116;
Văn phòng  Tổ nước: C1-123, ĐT: 38682239;

TT
Chức vụ
Họ và tên
Điện thoại
1
Trưởng phòng
PGS.TS Tạ Ngọc Đôn
0912.117098
2
Phó Trưởng phòng TT
TS. Trịnh Xuân Bái
0987.396999
3
Phó Trưởng phòng
TS. Nguyễn Ngọc Văn
0904.149594
4
Tổ trưởng Tổ Văn phòng
KS.Nguyễn Thị Bích Hạnh
0989.996560
5
Tổ trưởng Tổ QL điện
ThS.Ngô Đắc Tâm
0912.372528
6
Tổ trưởng Tổ QL nước
KS.Trương Thu Hằng
0948.920918
 
     

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ THIẾT BỊ CÁC ĐƠN VỊ TRONG TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

 

TT
Nguyễn Thị Bích Hạnh
0989.996560
Dương Thị Hạnh
0912.668676
Nguyễn Thị Hiên
01257753999
1
Viện Cơ khí
Phòng TCCB
Phòng Thiết bị
2
Viện Cơ khí động lực
Phòng HCTH
Phòng Quản trị
3
Viện HAST
Phòng KHCN
Phòng KHTV
4
Viện Vật lý Kỹ thuật
Ba VP (Đảng, CĐ, TN)
Phòng ĐTĐH
5
Viện KH&CN Nhiệt lạnh
Viện Đào tạo SĐH
Phòng HTQT
6
Viện KH&CN Vật liệu
Hội sinh viên
Phòng Bảo vệ
7
TT Thực hành Cơ khí
Ban TTND
Phòng CTCT&CTSV
8
Dự án Việt Nhật
TT đảm bảo chất lượng
Ban XD&QLDA
9
TT PT&ƯD phần mềm CN
TT ĐT tài năng
Ban QLCT
10

TT Y tế
Ban QLDA khu DT Đại học
11
   
Ban QLCS
 
 
 
 
TT
Đặng Văn Trung
0904.358108
Lê Anh Đài
0988.386868
Hồ Thành Long
0912.044744
1
Viện KT Hóa học
Khoa Kinh tế QL
Khoa ĐTVT
2
Viện CNTT& Truyền thông
Khoa Sư phạm KT
Khoa GDTC
3
Viện CNSH&CNTP
Khoa Lý luận Chính trị
Khoa GDQP
4
Viện KH&CN Môi trường
Khoa Ngoại ngữ
Viện ITIMS
5
Viện Điện
TT Ngoại ngữ
Thư viện TQB
6
Khoa Toán- Tin Ứng dụng
Viện KT hạt nhân & VLMT
BQT tòa nhà TV TQB
7
TT Mica
Viện ĐTQT
TT Mạng thông tin
8
TT GD và PT Sắc ký
TT NC Công nghệ cao
TT ph.mềm & GP ANM
9
TT NCVL Polyme
TT Tiếng Pháp
TT Quản lý KTX
10
TT T.toán hiệu năng cao
TT Trao đổi KHKT Việt Đức TT Phục vụ BK
11

TT Giải mã Công nghệ TT Thể thao Văn hóa
 

   
TT Nguyễn Văn Chình  0912285289  
 
1 Khoa CN DM&Thời trang  
 
2 TT Điện tử - Y sinh    
3 Viện CNSH&CNTP        (PTN. TCNLNC)    
4 TT ICCMS    
5  Viện KTHH                      (PTN TCNCNC)    
6 TT GD & PT Sắc ký       (2PTN TCNLNC)    
7 Khoa ĐHTC    
8 Cty Bk-Holdings    
9 NXB Bách Khoa    
10 Công ty Bách Khoa    
11 Trường Cao đẳng nghề    

 

 

Tác giả: Admin

Tags: Danh sách,cán bộ,

Đăng nhập

Quy trình nghiệp vụ

Quảng cáo